Сметище за извозване на едър не-битов боклук и стари мебели

Депо за строителни отпадъци София се намира в квартал Враждебна, район Кремиковци. То представлява бивша кариера за инертни материали, която се рекултивира текущо. Площтта му около 400 декара. Депото притежава всички лицензи и сертификати и отговаря изцяло на нормативната уредба на Р. България и ЕС. Ето защо част от постъпващите материали предимно бетон и тухли се преработват от тежки машини и се превръщат в уползотворяем рециклиран материал – трошляк, използван в строителството.

Това превръща депото за строителни отпадъци в успешно стопанство с постоянен приход от такси за депониране и от продажба на рециклирания материал.

През последните години обемът отпадък, който се депонира нараства всяка година. Благодарение на Инсталацията за натрошаване и сортиране на строителния боклук, животътна това депо ще бъде значително увеличен. Рециклирането се превръща в ключова дейност за сметището и това освен икономическо ползи за града, намалява и вредното въздействие върху околната среда.

Дейността по управлението на отпадъците се извършва в съответвествие с изискванията на ISO 14001:2004. Фирмите, които доставт боклук в депото имат договори и всичко е документирано и осчетоводено.

Изхвърляне на строителни отпадъци с контейнери

Фирма Зашеви-Транс работи с това сметище за депонирането на едър строителен боклук от своите обекти. Извозването от града става с контейнери от 4 до 7 кубика и специализирани камиони и самосвали. Това депо са наш уважаван партньор от години и ние изхърляме едрия боклук изключително там. Наш камион никога няма да извози боклука до нерегламентирано сметище.

В част от цената към клиента е включена именно таксата за приемане на контейнери за строителен отпадък. В нашата фирма вярваме, че е важно да правим бизнес с отговорност към природата и се надяваме нашите клиенти да го ценят.

депо за строителни отпадъци
Споделете в: