Извозване с контейнери, товаро-разтоварни услуги и други от Зашеви Транс ООД

0898-450-631

info@zashevi-trans.com

ул. Орчо Войвода 8

Овча Купел, София

Пон - Съб 08:00 - 17:00

Неделя - почивен ден

Извозване на строителен отпадък

Извозване на строителен отпадък

Управлението на отпадъците на строителните обекти може да бъде просто, ако има малко организация и следвате логиката. Правилното класифициране и извозване на строителен отпадък може да се постигне за миг, без да се допускат грешки и с риск от санкция, като се спазва правилната последователност от стъпки.

Какво представляват строителните отпадъци?

Как могат да се разделя отпадъците, от строителни и тези от разрушенията на място? Те могат да бъдат класифицирани по различни отпадъчни материали, като бетон, тухли, плочки, дърво, стъкло, пластмаса, битумни смеси, мед, бронз, желязо и стомана, пръст и скали, отпадъци от разрушаване и др.

Управление на отпадъците на строителната площадка

Управлението се състои от временно съхранение, транспортиране и изпращане за оползотворяване или обезвреждане. Временно съхранение може да се извършва само на място, т.е. отпадъците не могат да бъдат транспортирани до централата на компанията и да се съхраняват там. Единственото изключение е това на отпадъците, произведени от дейности по поддръжка и малки строителни интервенции.

В този случай отпадъците могат да бъдат транспортирани до централата на компанията придружени от транспортен документ, а временното съхранение се извършва на място по същите правила, предвидени за съхранение.

Извозване на строителен отпадък

Не всеки знае, но има специална наредба за управление на отпадъците във всяка община. Цяла глава пета от Наредбата на Столична община регламентира специално извозването на строителни отпадъци. За всеки от изброените по горе отпадъци съществува отделна глава в Наредбата.

Извозването на отпадъци се извършва само до специално отредени за целта места. Всички извозени строителни отпадъци биват обезопасени, съгласно изискванията на екологичните норми на организациите за ред и чистота.

Изхвърлянето на отпадъците от складови помещения – е необходимост за множество частни фирми, които се нуждаят от специални контейнери за изхвърляне на бракувани и ненужни стоки.

Строителните отпадъци могат да бъдатКласифицирани на различни отпадъчни материали, като бетон, тухли, плочки, дърво, стъкло, пластмаса, битумни смеси, мед, бронз, желязо и стомана, пръст и скали, отпадъци от разрушаване и др.
Управление на отпадъците на строителната площадкаУправлението се състои от временно съхранение, транспортиране и изпращане за оползотворяване или обезвреждане.
Извозване на строителен отпадъкЗа всеки от изброените отпадъци съществува отделна глава в Наредбата на Столична община. Извозването на отпадъци се извършва само до специално отредени за целта места.

Последни публикации

битовите контейнери

Какво не се изхвърля в битовите контейнери за боклук?

Какво не се изхвърля в контейнерите? Остатъци от готвене и продукти за готвене, всички видове отпадъци и различни опаковки от хранителни и домакински продукти се изхвърлят в битовите контейнери за боклук. Домакинските отпадъци могат да включват текстил, хартиени продукти и битови отпадъци. Тук се включват също хигиенни продукти, керамика и други предмети от бита, които […]

Вижте повече
стари дрехи

Рециклират ли се стари дрехи

Рециклират ли се стари дрехи Рециклират ли се стари дрехи? В тази статия ще научите повече за рециклирането на употребявани, стари дрехи. Тази дейност е от особена важност за намаляване на количествата отпадъци и намаляване на замърсяването на околната среда. Старите дрехи представляват 1/3 от всички текстилни отпадъци. Как се случва рециклирането им Някои тъкани […]

Вижте повече
автомобилни гуми

Рециклиране на автомобилни гуми

Рециклират ли се стари гуми Проблемът с рециклирането на старите автомобилни гуми е назрял отдавна. Въпросът се състои в това, че гумите са направени от синтетичен каучук, който е запалим и практически е небиоразградим. Купища стари гуми отлежават в депата за твърди отпадъци в продължение на години, замърсявайки почвата и подземните води с разпадните си […]

Вижте повече
push-to-call
Powered by WebStation™