Извозване с контейнери, товаро-разтоварни услуги и други от Зашеви Транс ООД

0898-450-631

info@zashevi-trans.com

ул. Орчо Войвода 8

Овча Купел, София

Пон - Съб 08:00 - 17:00

Неделя - почивен ден

Извозване на строителен отпадък

Извозване на строителен отпадък

Управлението на отпадъците на строителните обекти може да бъде просто, ако има малко организация и следвате логиката. Правилното класифициране и извозване на строителен отпадък може да се постигне за миг, без да се допускат грешки и с риск от санкция, като се спазва правилната последователност от стъпки.

Какво представляват строителните отпадъци?

Как могат да се разделя отпадъците, от строителни и тези от разрушенията на място? Те могат да бъдат класифицирани по различни отпадъчни материали, като бетон, тухли, плочки, дърво, стъкло, пластмаса, битумни смеси, мед, бронз, желязо и стомана, пръст и скали, отпадъци от разрушаване и др.

Управление на отпадъците на строителната площадка

Управлението се състои от временно съхранение, транспортиране и изпращане за оползотворяване или обезвреждане. Временно съхранение може да се извършва само на място, т.е. отпадъците не могат да бъдат транспортирани до централата на компанията и да се съхраняват там. Единственото изключение е това на отпадъците, произведени от дейности по поддръжка и малки строителни интервенции.

В този случай отпадъците могат да бъдат транспортирани до централата на компанията придружени от транспортен документ, а временното съхранение се извършва на място по същите правила, предвидени за съхранение.

Извозване на строителен отпадък

Не всеки знае, но има специална наредба за управление на отпадъците във всяка община. Цяла глава пета от Наредбата на Столична община регламентира специално извозването на строителни отпадъци. За всеки от изброените по горе отпадъци съществува отделна глава в Наредбата.

Извозването на отпадъци се извършва само до специално отредени за целта места. Всички извозени строителни отпадъци биват обезопасени, съгласно изискванията на екологичните норми на организациите за ред и чистота.

Изхвърлянето на отпадъците от складови помещения – е необходимост за множество частни фирми, които се нуждаят от специални контейнери за изхвърляне на бракувани и ненужни стоки.

Строителните отпадъци могат да бъдатКласифицирани на различни отпадъчни материали, като бетон, тухли, плочки, дърво, стъкло, пластмаса, битумни смеси, мед, бронз, желязо и стомана, пръст и скали, отпадъци от разрушаване и др.
Управление на отпадъците на строителната площадкаУправлението се състои от временно съхранение, транспортиране и изпращане за оползотворяване или обезвреждане.
Извозване на строителен отпадъкЗа всеки от изброените отпадъци съществува отделна глава в Наредбата на Столична община. Извозването на отпадъци се извършва само до специално отредени за целта места.

Последни публикации

Извозване на строителен отпадък

Извозване на строителен отпадък

Управлението на отпадъците на строителните обекти може да бъде просто, ако има малко организация и следвате логиката. Правилното класифициране и извозване на строителен отпадък може да се постигне за миг, без да се допускат грешки и с риск от санкция, като се спазва правилната последователност от стъпки. Какво представляват строителните отпадъци? Как могат да се […]

Вижте повече
Рециклирането на отпадък

Основи на рециклирането на отпадък

Рециклирането е процес на събиране и обработка на материали, които иначе биха били изхвърлени като боклук и превръщането им в нови продукти. Рециклирането на отпадък може да бъде от полза за вашата общност и околната среда. Предимства на рециклирането на отпадък

Вижте повече
Методи за рециклиране

Методи за рециклиране на битовите отпадъци

Методи за рециклиране на битовите отпадъци Изгарянето на боклука заема все по-малък процент в системата за рециклиране на отпадъци, тъй като заводите, които извършват това, изхвърлят огромно количество токсични вещества, заедно с дима, който се образува. Европейските държави дълго време търсеха и продължават да търсят решение на този проблем, преди да преминат към алтернативни източници […]

Вижте повече
push-to-call
Powered by WebStation™