Извозване с контейнери, товаро-разтоварни услуги и други от Зашеви Транс ООД

0898-450-631

info@zashevi-trans.com

ул. Орчо Войвода 8

Овча Купел, София

Пон - Съб 08:00 - 17:00

Неделя - почивен ден

Извозване на строителен отпадък

Извозване на строителен отпадък

Управлението на отпадъците на строителните обекти може да бъде просто, ако има малко организация и следвате логиката. Правилното класифициране и извозване на строителен отпадък може да се постигне за миг, без да се допускат грешки и с риск от санкция, като се спазва правилната последователност от стъпки.

Какво представляват строителните отпадъци?

Как могат да се разделя отпадъците, от строителни и тези от разрушенията на място? Те могат да бъдат класифицирани по различни отпадъчни материали, като бетон, тухли, плочки, дърво, стъкло, пластмаса, битумни смеси, мед, бронз, желязо и стомана, пръст и скали, отпадъци от разрушаване и др.

Управление на отпадъците на строителната площадка

Управлението се състои от временно съхранение, транспортиране и изпращане за оползотворяване или обезвреждане. Временно съхранение може да се извършва само на място, т.е. отпадъците не могат да бъдат транспортирани до централата на компанията и да се съхраняват там. Единственото изключение е това на отпадъците, произведени от дейности по поддръжка и малки строителни интервенции.

В този случай отпадъците могат да бъдат транспортирани до централата на компанията придружени от транспортен документ, а временното съхранение се извършва на място по същите правила, предвидени за съхранение.

Извозване на строителен отпадък

Не всеки знае, но има специална наредба за управление на отпадъците във всяка община. Цяла глава пета от Наредбата на Столична община регламентира специално извозването на строителни отпадъци. За всеки от изброените по горе отпадъци съществува отделна глава в Наредбата.

Извозването на отпадъци се извършва само до специално отредени за целта места. Всички извозени строителни отпадъци биват обезопасени, съгласно изискванията на екологичните норми на организациите за ред и чистота.

Изхвърлянето на отпадъците от складови помещения – е необходимост за множество частни фирми, които се нуждаят от специални контейнери за изхвърляне на бракувани и ненужни стоки.

Строителните отпадъци могат да бъдатКласифицирани на различни отпадъчни материали, като бетон, тухли, плочки, дърво, стъкло, пластмаса, битумни смеси, мед, бронз, желязо и стомана, пръст и скали, отпадъци от разрушаване и др.
Управление на отпадъците на строителната площадкаУправлението се състои от временно съхранение, транспортиране и изпращане за оползотворяване или обезвреждане.
Извозване на строителен отпадъкЗа всеки от изброените отпадъци съществува отделна глава в Наредбата на Столична община. Извозването на отпадъци се извършва само до специално отредени за целта места.

Последни публикации

преработка на метали

Етапи на преработка на метали

Сортиране при преработка на метали Поетапният подход към преработка на метали позволява получаването на висококачествени суровини. Акцентът е върху етапа на сортиране. Черните и цветните метали трябва да се разделят в различни купчини. Други задачи на служителите на предприятието са: сортиране на материала за преработка на метали по габаритни размери; разделяне на металите по химични […]

Вижте повече
Преработка на метал | Рециклиране на метал

Преработка на метал

Благодарение на възможността да се рециклира вторичен метален скрап, ние получаваме достатъчно нов метал, който може да бъде използван за различни цели. Важно е да отбележим, че преработка на метал или още казано рециклиране се извършва многократно и въпреки това той няма да загуби свойствата си. Такъв резултат обаче може да се получи само, ако към […]

Вижте повече
Защо е нужно преработваne хартията?

Защо е нужно да се преработва хартията?

Процесът на преработване на хартия и картон е преди всичко спасяване на дървета и в резултат на това грижа за околната среда и чистия въздух.   Освен това това е и бизнес, който практически няма конкуренция. Защо е така? При подаване на бизнес план за получаване на субсидии от държавата за откриване или развитие на […]

Вижте повече
push-to-call
Powered by WebStation™