Извозване с контейнери, товаро-разтоварни услуги и други от Зашеви Транс ООД

0898-450-631

info@zashevi-trans.com

ул. Орчо Войвода 8

Овча Купел, София

Пон - Съб 08:00 - 17:00

Неделя - почивен ден

Рециклиране на автомобилни гуми

автомобилни гуми

Рециклират ли се стари гуми

Проблемът с рециклирането на старите автомобилни гуми е назрял отдавна.

Въпросът се състои в това, че гумите са направени от синтетичен каучук, който е запалим и практически е небиоразградим. Купища стари гуми отлежават в депата за твърди отпадъци в продължение на години, замърсявайки почвата и подземните води с разпадните си продукти.

И най-малкият огън е достатъчен, за да пламне една гума и да изпълни въздуха с гъст черен дим, отравяйки атмосферата с най-силните канцерогени и други вредни вещества.

Можете да рециклирате използваните стари гуми по метода на пиролиза, т.е. разлагане на компоненти под въздействието на високи температури и механично.

Вторият вариант е най-интересен от икономическа гледна точка, тъй като е безотпаден.

Нов живот получава гуменият компонент, от който се правят трохи за производството на модерни безопасни подови настилки, така и металната корда, която се претопява като метален скрап.

Актуалност на проблема със старите автомобилни гуми

Основната суровина за производството на гуми е синтетичният каучук, материал, получен от нефт. Рециклирането на каучука помага за опазването на природните запаси от този невъзобновяем природен ресурс.

Рециклирането на каучукови отпадъци също така стимулира развитието на ресурсоспестяващи технологии, намалява площите на сметищата и подобрява екологичната ситуация.

От продуктите на преработка на гумите могат да бъдат изработени нови продукти:

 • нови автомобилни гуми;
 • каучукови изделия;
 • хидроизолационни материали;
 • подметки за обувки;
 • гумени тротоарни плочи, бордюри;
 • безшевни и валцовани покрития от гумени трохи и др.

Механично рециклиране на гуми чрез трошене

Преработката на стари гуми в трохи чрез раздробяване е най-рационалният метод за изхвърляне, тъй като той позволява продуктът да бъде разделен на каучук, метал и текстил (фибростъкло).

Всеки компонент е ценен рециклируем материал и подлежи на допълнителна обработка.

Основното предимство на този метод е, че позволява да бъдат запазени основните физични и химични свойства на каучука.

Процесът на рециклиране на гуми чрез раздробяване се състои от няколко етапа:

 • Гумите се почистват от мръсотия.
 • Отстраняват от металните странични пръстени
 • Гумата се нарязва на големи фрагменти и се изпраща в индустриален шредер
 • Получените суровини се почистват от металната корда с помощта на магнитна сепарация.
 • Крайният етап на обработка е смилането на каучуковите суровини до трохи.

Изгаряне на автомобилни гуми за производство на топлинна енергия

При изгаряне на тон гуми в ТЕЦ се генерира същото количество топлинна енергия, както при изгаряне на тон въглища. Но тази технология на обработка е енергийно неефективна, тъй като производството на една гума изразходва енергията, съдържаща се в 40 литра масло, а при изгаряне освобождава енергия, еквивалентна на 10 литра естествено гориво.

Изгарянето се извършва при температура не по-ниска от 1900 градуса. При по-ниски температури се образуват опасни диоксини, което прави процеса вреден за околната среда.

Прочетете повече информация за рециклирането на всеки материал на нашия блог.

Последни публикации

битовите контейнери

Какво не се изхвърля в битовите контейнери за боклук?

Какво не се изхвърля в контейнерите? Остатъци от готвене и продукти за готвене, всички видове отпадъци и различни опаковки от хранителни и домакински продукти се изхвърлят в битовите контейнери за боклук. Домакинските отпадъци могат да включват текстил, хартиени продукти и битови отпадъци. Тук се включват също хигиенни продукти, керамика и други предмети от бита, които […]

Вижте повече
стари дрехи

Рециклират ли се стари дрехи

Рециклират ли се стари дрехи Рециклират ли се стари дрехи? В тази статия ще научите повече за рециклирането на употребявани, стари дрехи. Тази дейност е от особена важност за намаляване на количествата отпадъци и намаляване на замърсяването на околната среда. Старите дрехи представляват 1/3 от всички текстилни отпадъци. Как се случва рециклирането им Някои тъкани […]

Вижте повече
автомобилни гуми

Рециклиране на автомобилни гуми

Рециклират ли се стари гуми Проблемът с рециклирането на старите автомобилни гуми е назрял отдавна. Въпросът се състои в това, че гумите са направени от синтетичен каучук, който е запалим и практически е небиоразградим. Купища стари гуми отлежават в депата за твърди отпадъци в продължение на години, замърсявайки почвата и подземните води с разпадните си […]

Вижте повече
push-to-call
Powered by WebStation™