Извозване с контейнери, товаро-разтоварни услуги и други от Зашеви Транс ООД

0898-450-631

info@zashevi-trans.com

ул. Орчо Войвода 8

Овча Купел, София

Пон - Съб 08:00 - 17:00

Неделя - почивен ден

Рециклиране на оловно-киселинните акумулатори

Рециклиране на оловно-киселинните акумулатори

Рециклиране на оловно-киселинните акумулатори е модел, образец за индустрията за съхранение на енергия.

Знаем за концепцията и предимствата на кръговата икономика. Най-важната част от това е наличието не само на процеси за рециклиране на използвани стоки, но и на изградена, безопасна инфраструктура за събиране и транспортиране на скрап.

Както нараства използването наакумулаторните батерии в търговски и промишлени приложения, особено в електрически превозни средства и системи за съхранение на енергия, така нараства и загрижеността относно снабдяването със суровини за батерии и възможността за рециклирането им.

Съвършенно ясно е, че възможността за рециклиране на акумулаторите и наличието на суровини за производството им са два процеса, които са неразривно свързани.

Оловно-киселинните акумулатори са най-рециклираната стока на планетата.

Има няколко електрохимични технологии за съхранение, които в момента представят повечето производители и потребители на батерии в света.

За това как става рециклиране на оловно-киселинните акумулатори

Това зависи не само от механичните и химичните методи, използвани за раздробяване, класифициране и обработка на материали, но и от наличието на мрежа за събиране и разпространение.

Процесът на топене и рафиниране на олово е известен на хората от няколко хиляди години. Независимо от това, самите свойства на оловото, които благоприятстват рециклирането на батерии – неговата ниска точка на топене и липсата на реактивност – това са свойства, които намаляват неговата електрохимична активност и следователно енергийната плътност.

Тази възможност за рециклиране е основен двигател за приемането на оловото като строителен материал на батерията. При това, въпреки неговата токсичност.

Токсичността в момента е проблем, както за производителите на акумулаторни батерии, така и за тези, които се занимават с рециклирането им.

Поради тази причина се разработват алтернативни методи на традиционните замърсяващи пирометалургични технологии.

Тези методи разчитат на разтваряне на активния материал на акумулаторната батерията в разтворители. И след това извличане на олово в различни химически форми.

Общото определение, дефиниция за рециклиране на акумулатори е:

Действие или процес на превръщане, преобразуване на отпадъците в използваеми материали.

Тази дефиниция може да бъде прецизирана и разделена на два потока: рециклиране с отворен и затворен цикъл. Темата е сериозна, актуална и насочена към това, процесите да са чисти, безопасни и екологични.

Последни публикации

битовите контейнери

Какво не се изхвърля в битовите контейнери за боклук?

Какво не се изхвърля в контейнерите? Остатъци от готвене и продукти за готвене, всички видове отпадъци и различни опаковки от хранителни и домакински продукти се изхвърлят в битовите контейнери за боклук. Домакинските отпадъци могат да включват текстил, хартиени продукти и битови отпадъци. Тук се включват също хигиенни продукти, керамика и други предмети от бита, които […]

Вижте повече
стари дрехи

Рециклират ли се стари дрехи

Рециклират ли се стари дрехи Рециклират ли се стари дрехи? В тази статия ще научите повече за рециклирането на употребявани, стари дрехи. Тази дейност е от особена важност за намаляване на количествата отпадъци и намаляване на замърсяването на околната среда. Старите дрехи представляват 1/3 от всички текстилни отпадъци. Как се случва рециклирането им Някои тъкани […]

Вижте повече
автомобилни гуми

Рециклиране на автомобилни гуми

Рециклират ли се стари гуми Проблемът с рециклирането на старите автомобилни гуми е назрял отдавна. Въпросът се състои в това, че гумите са направени от синтетичен каучук, който е запалим и практически е небиоразградим. Купища стари гуми отлежават в депата за твърди отпадъци в продължение на години, замърсявайки почвата и подземните води с разпадните си […]

Вижте повече
push-to-call
Powered by WebStation™