Извозване с контейнери, товаро-разтоварни услуги и други от Зашеви Транс ООД

0898-450-631

info@zashevi-trans.com

ул. Орчо Войвода 8

Овча Купел, София

Пон - Съб 08:00 - 17:00

Неделя - почивен ден

Рециклиране на пластмаса

Рециклиране на пластмаса

Производството на пластмасови изделия нараства всяка година. Това са шишета, кофички, кутии, тави, палети, пликове, чували, опаковки, етикети, фолио, тиксо, различни плафони, завеси, табели, мрежи, решетки, папки, изкуствени тревни настилки, филтърни тръби и още много други продукти. Важено е да има процес на рециклиране на пластмаса. Прочетете повече за това тук.

Количеството пластмасови отпадъци се увеличва по целия свят, нанасяйки огромни щети и  изключително много замърсявайки околната среда.

Пластмасата принадлежи към материали, които практически не се разграждат с времето, а при изгарянето им се отделят изключително токсични вещества, които по никакъв начин не могат да бъдат изведени от организма.

Пластмасовите продукти следва да бъдат рециклирани.

Популярността на пластмасата се обяснява с нейната лекота, икономичност, удобство при използване. За сравнение, при производството на пластмаса е необходима 21% по-малко енергия, отколкото при производството на стъкло.

Етапи и методи за преработка на пластмасови отпадъци

Рециклирането на пластмаса се състои от няколко етапа:

  • събиране;
  • сортиране (по цвят, по качество, чисти/мръсни отпадъци);
  • пресоване;
  • същинска обработка (рязане, измиване, сушене, производство на регранулат);
  • производство на нови продукти.

Има няколко начина за рециклиране на пластмаса:

  1. Пиролиза – термично разлагане на вещества в присъствието на кислород или без него.
  2. Хидролизата протича при екстремни температури и налягания. Този метод на използване на отпадъците е по-енергийно ефективен от пиролизата, тъй като висококачествените химически продукти се връщат обратно в обращение.
  3. Гликолиза – разрушаването протича при високи температури и налягане в присъствието на етилен гликол и катализатор до получаване на чист продукт. Този метод е по-икономичен от хидролизата.
  4. Все пак най-разпространеният термичен метод за обработка на пластмаса е метанолизата – разграждането на отпадъците с помощта на метанол.
  5. Доста приемлив метод за рециклиране е механичното рециклиране – вторична обработка (методът не изисква скъпо специално оборудване и може да се прилага навсякъде, където се натрупват отпадъци).

Какво представляват биоразградимите полимери

Радикално решение на проблема с полимерните отпадъци според някои експерти е създаването на биоразградими полимери, които се разграждат до вещества, безвредни за живата и неживата природа.

Първо са били  разработени полимери, които могат да издържат на факторите на околната среда. Сега концепцията се промени: сега има нужда от полимери, които запазват експлоатационните си характеристики по време на експлоатационния живот (потребление), а след това претърпяват трансформации под въздействието на фактори на околната среда и се включват в процеса на естествен обмен. Решението е в процес.

Повече за услугите на Зашеви Транс ООД тук.

Последни публикации

битовите контейнери

Какво не се изхвърля в битовите контейнери за боклук?

Какво не се изхвърля в контейнерите? Остатъци от готвене и продукти за готвене, всички видове отпадъци и различни опаковки от хранителни и домакински продукти се изхвърлят в битовите контейнери за боклук. Домакинските отпадъци могат да включват текстил, хартиени продукти и битови отпадъци. Тук се включват също хигиенни продукти, керамика и други предмети от бита, които […]

Вижте повече
стари дрехи

Рециклират ли се стари дрехи

Рециклират ли се стари дрехи Рециклират ли се стари дрехи? В тази статия ще научите повече за рециклирането на употребявани, стари дрехи. Тази дейност е от особена важност за намаляване на количествата отпадъци и намаляване на замърсяването на околната среда. Старите дрехи представляват 1/3 от всички текстилни отпадъци. Как се случва рециклирането им Някои тъкани […]

Вижте повече
автомобилни гуми

Рециклиране на автомобилни гуми

Рециклират ли се стари гуми Проблемът с рециклирането на старите автомобилни гуми е назрял отдавна. Въпросът се състои в това, че гумите са направени от синтетичен каучук, който е запалим и практически е небиоразградим. Купища стари гуми отлежават в депата за твърди отпадъци в продължение на години, замърсявайки почвата и подземните води с разпадните си […]

Вижте повече
push-to-call
Powered by WebStation™