Извозване с контейнери, товаро-разтоварни услуги и други от Зашеви Транс ООД

0898-450-631

info@zashevi-trans.com

ул. Орчо Войвода 8

Овча Купел, София

Пон - Съб 08:00 - 17:00

Неделя - почивен ден

Целият процес на рециклиране на стъкло

рециклиране на стъкло

Рециклиране на стъкло и преработката му е много важна област в цялата индустрия за работа с промишлени и човешки отпадъци.

Рециклирането като начин за спасяване на природата

Необходимо е да опазваме природата около нас, да съхраняваме невъзобновимите естествени химични елементи и ресурси.

В повечето развити икономики този проблем отдавна е разрешен. Ефективността на рециклиране на стъкло достига максимален процент, тъй като е много изгодно от икономическа гледна точка, а законите в тези държави допринасят за развитието на индустрията.

Защо рециклиране на стъкло е важно?

Ето защо рециклирането на стъкло е важно

  • Този материал не се разлага. Продуктите от него могат да лежат в земята стотици години в оригиналната си форма. Освен това стъклото е крехко и счупването му представлява опасност за хората, животните и растенията.
  • Рециклираното стъкло позволява да се пестят природни ресурси. Ако само 10% от използваното стъкло се използва в производството на нови продукти, тогава потреблението на природен газ може да бъде намалено с 3%. А ако напълно прехвърлим производствената технология на такива продукти към използването на счупено стъкло, тогава спестяванията на газ ще бъдат 30%. Това е отличен показател, който значително ще намали цената на крайния продукт.
  • Рециклирането на стъкло позволява да бъдат спестени огромни площи земя, които биха се превърнали в опасни депа за нерециклирани отпадъци.
  • Когато рециклирате стъкло, можете да спестите не само от природен газ, но и от материали като: варовикови смеси; калцинирана сода; пясък.

Стъклото е 100% рециклируем материал, така че рециклирането му е напълно безотпаден процес, което намалява отрицателното въздействие върху околната среда.

По този начин изхвърлянето и рециклирането на стъклени отпадъци е необходимо, за да се гарантира безопасността на околната среда, да се опазят природните ресурси и да се намалят разходите за производство на стъкло.

Колко пъти може да се рециклира стъкло?

Стъклото може да се рециклира неограничен брой пъти.

Освен това технологията за производство на рециклирано стъкло е по-проста в сравнение със създаването на подобен материал от първични естествени компоненти.

Колкото и пъти да се рециклира стъклото, крайният продукт няма да загуби своите технически или декоративни свойства. И това е много ценно.

Последни публикации

автомобилни гуми

Рециклиране на автомобилни гуми

Рециклират ли се стари гуми Проблемът с рециклирането на старите автомобилни гуми е назрял отдавна. Въпросът се състои в това, че гумите са направени от синтетичен каучук, който е запалим и практически е небиоразградим. Купища стари гуми отлежават в депата за твърди отпадъци в продължение на години, замърсявайки почвата и подземните води с разпадните си […]

Вижте повече
рециклиране

Какво е рециклиране?

Рециклиране: Превръщане на отпадъци в нови материали Рециклиране е процесът на превръщане на отпадъчни материали, които обикновено се изхвърлят, в нови материали и предмети. Рециклирането на отпадъци намалява количеството произведени вредни материали и също така намалява потреблението на енергия, като по този начин е от полза за околната среда. Какво представляват рециклируемите материали? Не всички […]

Вижте повече
рeциклиране на акумулатори

Рeциклиране на акумулатори

Технология и етапи на рециклиране на използваните устройства Рeциклиране на акумулатори се извършва на няколко етапа. Първо се източва течното електролитно вещество, след което тялото се нарязва и смачква. Тази последователност от операции завършва с производството на рециклируеми материали, които са продукт от топенето на останалите части в специални пещи. Този вид действия са изключително […]

Вижте повече
push-to-call
Powered by WebStation™